ผู้เขียน หัวข้อ: แผนงานและพื้นที่ดำเนินโครงการ Highland model ปี 2556  (อ่าน 795 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

admin

  • Administrator
  • *****
  • กระทู้: 32
    • ดูรายละเอียด
           ปี ๒๕๕๖  จำนวน ๗ ตำบล ดำเนินการในพื้นที่ทั้งหมด จำนวน ๗๒ หมู่บ้าน ๕,๙๘๖ ¬หลังคาเรือน ประชากร ๒๗,๗๔๓ คน       
 
                         ๑) ตำบลสกาด  มีทั้งหมด จำนวน ๔ หมู่บ้าน ๖๖๒ หลังคาเรือน ประชากร ๒,๘๙๖ คน     
- บ้านสกาดเหนือ    หมู่๑    ตำบลสกาด  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน
- บ้านสกาดกกลาง  หมู่ ๒   ตำบลสกาด  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน
- บ้านสกาดใต้        หมู่ ๓   ตำบลสกาด  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน
- บ้านภูกอก          หมู่ ๔   ตำบลสกาด  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน
                             
                         ๒) ตำบลภูคา  มีทั้งหมด จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ๙๙๘ หลังคาเรือน ประชากร ๖,๔๓๕ คน 
- บ้านปางยาง        หมู่ที่ ๑  ตำบลภูคา  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน
- บ้านขุนกูน          หมู่ที่ ๒  ตำบลภูคา  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน
- บ้านผาเวียง         หมู่ที่ ๓  ตำบลภูคา  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน
- บ้านแจรงหลวง     หมู่ที่ ๔ ตำบลภูคา  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน
- บ้านตาน้อย         หมู่ที่ ๕  ตำบลภูคา  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน
- บ้านเต๋ยกลาง       หมู่ที่ ๖  ตำบลภูคา  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน
- บ้านเต๋ยกิ่วเห็น     หมู่ที่ ๗  ตำบลภูคา  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน
- บ้านป่าไร่           หมู่ที่ ๘   ตำบลภูคา  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน
                            - บ้านห้วยปูด         หมู่ที่ ๙  ตำบลภูคา  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน
                            - บ้านเต๋ยห้วยงอน   หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูคา  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน
                            - บ้านกอก             หมู่ที่ ๑๑ ตำบลภูคา  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน                           
                            - บ้านน้ำปัวพัฒนา    หมู่ที่ ๑๒  ตำบลภูคา  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน
                            - บ้านน้ำดั้น            หมู่ที่ ๑๓  ตำบลภูคา  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน

                        ๓) ตำบลขุนน่าน  มีทั้งหมด จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน๑,๒๕๙ หลังคาเรือน ประชากร ๖,๑๕๖ คน
        - บ้านห้วยกานต์(ง้อมเปา) หมู่ที่ ๑ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน
        - บ้านเปียงก่อ        หมู่ที่ ๒ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน
                                 - บ้านด่าน             หมู่ที่ ๓ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน
                                 - บ้านเปียงซ้อ          หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน
                                 - บ้านนาคุ             หมู่ที่ ๕ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน
                    - บ้านห้วยฟอง        หมู่ที่ ๖ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน
                    - บ้านสะจุก            หมู่ที่ ๗ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน
                    - บ้านสะเกี้ยง           หมู่ที่ ๘ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน
        - บ้านห้วยปูด           หมู่ที่ ๙  ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน
        - บ้านกิ่วจันทร์        หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน
        - บ้านน้ำช้างพัฒนา  หมู่ที่ ๑๑ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน
        - บ้านน้ำรีพัฒนา     หมู่ที่ ๑๒ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน
        - บ้านบวกหญ้า        หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน
        - บ้านบวกอุ้ม         หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน
                            - บ้านห้วยเต๋ย        หมู่ที่ ๑๕ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน
                         
                        ๔) ตำบลภูฟ้า มีทั้งหมด จำนวน ๖ หมู่บ้าน ๗๕๖ หลังคาเรือน ประชากร ๒๘๑๖ คน
                            - บ้านนากอก        หมู่ที่ ๑  ตำบลภูฟ้า  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                            - บ้านห่างทางหลวง หมู่ที่ ๒  ตำบลภูฟ้า  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                            - บ้านผาสุก          หมู่ที่ ๓  ตำบลภูฟ้า  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                            - บ้านสบมาง         หมู่ที่ ๔  ตำบลภูฟ้า  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                            - บ้านห้วยล้อม       หมู่ที่ ๕  ตำบลภูฟ้า  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                            - บ้านห้วยลอย       หมู่ที่ ๖  ตำบลภูฟ้า  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน

                       ๕) ตำบลดงพญา มีทั้งหมด จำนวน ๗ หมู่บ้าน ๖๙๒ หลังคาเรือน ประชากร ๓,๑๙๔ คน
                            - บ้านสปัน            หมู่ที่ ๑ ตำบลดงพญา  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                            - บ้านห้วยโทน       หมู่ที่ ๒ ตำบลดงพญา  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                            - บ้านสว้าเหนือ      หมู่ที่ ๓ ตำบลดงพญา  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                            - บ้านน้ำแคะ         หมู่ที่ ๔ ตำบลดงพญา  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                            - บ้านขุนน้ำจอน     หมู่ที่ ๕ ตำบลดงพญา  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                            - บ้านห้วยหมี        หมู่ที่ ๖ ตำบลดงพญา  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                            - บ้านสว้า            หมู่ที่ ๗ ตำบลดงพญา  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                             
                   ๖) ตำบลบ่อเกลือใต้ มีทั้งหมด จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ๑,๐๐๔ หลังคาเรือน ประชากร
๔,๙๘๓ คน 
                           - บ้านบ่อหลวง     หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อเกลือใต้  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                           - บ้านผาคับ        หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อเกลือใต้  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                           - บ้านนาขาม       หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อเกลือใต้  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                           - บ้านผักเฮือก     หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อเกลือใต้   อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                           - บ้านนาขวาง     หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อเกลือใต้   อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                           - บ้านนาคอก      หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อเกลือใต้   อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                           - บ้านนาเปรื่อง    หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อเกลือใต้   อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                           - บ้านดงผาปูน     หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อเกลือใต้   อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                           - บ้านน้ำหมาว     หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อเกลือใต้   อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                           - บ้านยอดดอยพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ่อเกลือใต้  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                           - บ้านก่อก๋วง      หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ่อเกลือใต้  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                           - บ้านหนองน่าน  หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ่อเกลือใต้  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                           - บ้านน้ำแพะ      หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ่อเกลือใต้  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                           - บ้านนาบง        หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ่อเกลือใต้  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                           - บ้านห้วยโป่ง     หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ่อเกลือใต้  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน

                       ๗) ตำบลบ่อเกลือเหนือ  มีทั้งหมด จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ๖๑๕ หลังคาเรือน ประชากร
๓,๐๖๔ คน
                           - บ้านเวร           หมู่ที่ ๑  ตำบลบ่อเกลือเหนือ  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                           - บ้านสะไล         หมู่ที่ ๒  ตำบลบ่อเกลือเหนือ  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                           - บ้านบ่อหยวก    หมู่ที่ ๓   ตำบลบ่อเกลือเหนือ  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                           - บ้านน้ำจูน        หมู่ที่ ๔   ตำบลบ่อเกลือเหนือ  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                           - บ้านน้ำกึ๋น        หมู่ที่ ๕   ตำบลบ่อเกลือเหนือ  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                           - บ้านน้ำว้า         หมู่ที่ ๖   ตำบลบ่อเกลือเหนือ  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                           - บ้านห้วยขาบ     หมู่ที่ ๗   ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                           - บ้านห้วยป๋อ      หมู่ที่ ๘   ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                           - บ้านบ่อหยวกใต้ หมู่ที่ ๙   ตำบลบ่อเกลือเหนือ  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                           - บ้านสะเละ        หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
                           - บ้านห้วยขวาก    หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน